Handlijnkunde

Een populaire manier van divineren is handlijnkunde. Ook in de middeleeuwen werd dit veel gebruikt. Bijvoorbeeld de Grieken en de Romeinen maar ook de zigeuners gebruiken dit vaak.

In de loop van je leven veranderen de lijnen op je hand, ondanks dat je dit niet bewust door hebt. Het is ook niet bepaald iets wat opvalt, maar het gebeurd wel. Als je nu een foto van je hand maakt, en deze over 5 jaar er weer bij pakt met een foto van je hand dan. (dus nu 1 en over 5 jaar 1) dan kun je de verschillen wel zien.
A Levenslijn
Als de lijn begint als een enkele lijn aan de rand van de handpalm wil dat zeggen dat je een open en zelfverzekerd persoon bent. Als de levenslijn en hoofdlijn samen beginnen wil dat zeggen dat je wat gevoeliger en voorzichtiger in het leven staat. Hoe langer de lijnen samen lopen des te gevoeliger je bent.

Een diepe ononderbroken lijn betekent een liefde voor het leven en vaak ook het buitenleven. Wordt de lijn gekruisd door andere lijnen dan geeft dat zorgen of problemen aan. Een korte lijn betekent niet dat je een kort leven zult hebben, en een lange lijn betekent ook geen lang leven. Een lange lijn wil zeggen dat je een meer lichamelijk ingesteld persoon bent.

B Hoofdlijn
Als je hoofdlijn en levenslijn samen beginnen betekent dat de geest over je lichaam heerst. Je hebt dan een wat voorzichtige, wat minder zelfverzekerde kijk op het leven. Als de lijnen ver uit elkaar leggen betekent dat een gevoel voor avontuur, en een meer impulsieve en ambitieuze levensinstelling.

Een lijn die recht loopt staat voor een realistische kijk op het leven en een logische manier van denken. Hoe meer de lijn afbuigt hoe meer fantasie je hebt.

Hoe dieper de lijn hoe beter je geheugen.

Een korte lijn wijst op beperkte mentale vermogens of wijst erop dat je meer lichamelijk ingesteld bent.

Een ster op de lijn wijst op een bijzondere geestelijke prestatie. Is de lijn golvend of onduidelijk betekent dat dat je moeilijkheden hebt om je te concentreren.
Wordt de lijn gekruist door verticale lijnen, dan staan die voor moeilijke beslissingen in je leven.

C Hartlijn
Als de lijn hoog begint wil dat zeggen dat je niet erg warm en emotioneel bent. Ligt de lijn laag dan ben je een gepassioneerd persoon. Begint de lijn onder je wijsvinger dat heb je een normaal en tevreden liefdesleven. Begint de lijn onder je middelvinger dan heb een je ego?stische en materialistische kijk op je liefdesleven. Begint hij tussen de wijs- en middelvinger dan heb je een wat onrealistische kijk op de liefde en wat daarbij komt kijken. Deze personen worden erg snel verliefd.

Hoe meer gebogen de lijn is hoe warmer je persoonlijkheid. Een rechte lijn betekent dat je weinig flexibel en een beetje star bent. Als de lijn van de ene kant van de handpalm naar de andere gaat duidt dat erop dat je bezitterig van aard bent.

Een onduidelijke lijn betekent dat je gevoelig en misschien wat verlegen bent. Een duidelijke lijn betekent dat je onder emotionele druk staat en te maken kan hebben met stressgerelateerde gezondheidsproblemen en zorgen.

Een korte lijn laat zien dat je weinig interesse hebt in liefdeszaken. Als de lijn kort en diep is dan wil het wel zeggen dat iemand erg trouw is.

Een ster aan het begin of op de lijn wijst op geluk in de liefde. Kleine horizontale lijntjes naar boven betekenen ook positieve ervaring met de liefde. Lijntjes naar beneden wijzen op teleurstellingen.

D Karmalijn/lotslijn
Als je lotslijn aan de kant van de duim begint, binnen de kromming van de levenslijn wijst dat op veel steun van familie en vrienden. Begint de lotslijn juist aan de kant van de pink, dan kan dat betekenen dat je in de publieke belangstelling komt te staan door b.v. een loopbaan in de politiek of amusement.

Als de lotslijn een kromming maakt waardoor hij de levenslijn raakt kan dat erop wijzen dat je op een gegeven moment je eigen belang moet wegcijferen voor het belang van anderen. Op het moment dat de lotslijn weer scheidt van de levenslijn geeft dat aan dat je weer zelf de controle over je leven terug hebt.

Een duidelijke lijn wijst op succes. Een lichte lijn betekent dat je moeilijkheden hebt met het nemen van beslissingen. Lijnen die dan weer dikker dan weer dunner worden wijzen op goede en slechte perioden.

Een lange duidelijke lijn die loopt van de pols naar de middelvinger betekent dat je een vastberaden en onafhankelijk persoon bent.

Heb je geen lotslijn dat kan je leven een duidelijke richting missen, je kan ook een onzeker leven leiden of je niet settelen.

Een ster op de lijn wijst op beroemdheid en/of succes.

E Zonnelijn/apollolijn
Waar de Apollolijn begint is niet zo van belang. Als de lijn er is en als hij lang en diep is belooft dat ‘fame and fortune’. Het kan betekenen dat je een magnetische aantrekkingskracht op anderen hebt. Je bent dan ongetwijfeld ook een creatief persoon met oog voor kunst en schoonheid.

Als de Apollolijn ontbreekt betekent dat meestal dat je op het gebied niet veel hoeft te verwachten en dat jouw kansen en talenten op andere gebieden liggen.

Heeft de lijn onderbrekingen dan kan dit betekenen dat het leven op het gebied van fame en fortune zijn ups en downs kent.

Eindigt de lijn onder de ringvinger met een V-vorm dan betekent dat een kunstzinnig talent.

F Marslijn
HANDLEZEN – DE marslijn De Marslijn geeft aan dat je een energiek persoon bent met een grote vitaliteit. Het versterkt de levenslijn als het ware.

Als de Marslijn erg dicht bij de levenslijn loopt geeft het aan of een persoon licht ontvlambaar karakter heeft. Als de lijn verder van de levenslijn ligt betekent dit dat je een persoon bent met een gelijkmatig humeur.

G Venusgordel
De Venusgordel duidt op een hoog niveau van liefde. Deze persoon heeft door vele evoluties in het verleden geleerd de kwaliteit liefde op subtielere niveaus uit te brengen. Als iemand een Venusgordel heeft compenseert dat vaak problemen in de hartlijn. Deze lijn wordt vaak verkeerd ge?nterpreteerd. Als U een boek aantreft waar negatieve zaken beschreven zijn over deze lijn…. gooi het boek dan liever weg. Het is onzin!

H Relatielijn
De horizontale lijntjes laten zien hoeveel relaties je zult hebben. Diepe lijnen geven het aantal langdurige relaties of huwelijken aan, dunne horizontale lijntjes laten korte romances zien.

Als er verticale lijntjes opkomen uit deze lijnen (dus niet kruisen), zijn dat het aantal kinderen dat je zult krijgen uit die relatie.

Verspringende horizontale lijnen kunnen buitenechtelijke relaties of vreemdgaan betekenen. Een lijn die eindigt in een splitsing (in de handpalm) betekent een scheiding I Reislijn

I Reislijn
Hoe meer je er hebt, hoe groter de drang om te reizen.

J Mercuriuslijn
Deze lijn zegt iets over het materi?le maar ook over het lichamelijke welzijn. Niet iedereen heeft een Mercuriuslijn. Als die er niet is betekent dit niet dat er problemen met de gezondheid zijn.

De Mercuriuslijn begint onder de pink en kan zelfs de levenslijn kruisen. Een diepe ononderbroken lijn gevoel voor zaken en de kracht en gezondheid om er hard voor te werken. Een golvende lijn kan wijzen op gezondheidsproblemen als gevolg van nervositeit en spanning.

De geluksdriehoek. Als de levenslijn, Mercuriuslijn en de hoofdlijn een driehoek vormen dan is dat de geluksdriehoek. Hoe groter de driehoek, hoe groter het geluk.

K Intuitilijn
Als iemand de intu?tielijn heeft -niet veel mensen hebben deze lijn- dan is dat een extra aanduiding voor een gevoelige intu?tie. Let op: men kan zeker heel intu?tief zijn ook zonder deze lijn. Intu?tie is op diverse manieren in de hand te vinden

Stresslijntjes
Stresslijntjes zijn horizontale lijntjes op de vingertoppen. Heb je deze lijntjes dan betekent dat dat je zeer geconcentreerd bent geweest op een bepaalde gebeurtenis of onderwerp. Het kan ook aangeven dat je erg onder stress hebt gestaan en daarbij niet goed op jezelf en je rust hebt gelet.

Frustratielijntjes
Verticale lijntjes op het onderste gedeelte van je vingers laten zien dat je gefrustreerd bent en niet goed met stressvolle situaties kan omgaan.

venusberg
De venusberg ligt onder je duim. Rond je venusberg ligt een lijn die begint bij de duim en eindigt aan de pols.Die lijn is de levenslijn.

Als de venusberg fijne lijntjes heeft dan betekent dat dat je heel gevoelig bent en dat je een leuk karakter hebt.

Als je in deze berg diepe groeven hebt dan wil dat zeggen dat je sterke gevoelens hebt.Zijn er in jouw venusberg helemaal geen lijnen dan ben je nogal brutaal en ben je iemand die alles ofwel heel slecht vindt ofwel heel goed,maar nooit tussen de twee.

De Jupiterberg.(onder de wijsvinger)
De jupiter ligt onder de wijsvinger.Als er geen lijnen op de jupiterberg zijn dan ben je heel fier over jezelf.Als je daar geen berg hebt dan geef je nooit op met iets te doen.

Als je daar scherpe lijnen ziet dan zie je alles goed in het leven en vind je dat je moet genieten. Als je daar kromme lijnen hebt dan denk je alleen aan jezelf.

De saturnusberg (onder de middelvinger)
De saturnusberg ligt onder je middelvinger.Als de saturnusberg gewoon rond is dan ben je intelligent en je bent heel gevoelig.Ale je daar geen berg hebt dan ben je iemand die moelijk kan beslissen.

Als je daar verticale lijnen heb dan werk je heel graag. Als je daar kromme lijnen hebt dan geloof je niet veel in jezelf.

De apolloberg (onder de ringvinger)
De apolloberg ligt onder je ringvinger.Als de Apolloberg gewoon rond is dan hou je van kunst en mooie dingen en ben je heel gevoelig.

Als je verticale lijnen hebt dan heb je veel karakter en ben je een leuk persoon. Als je lijnen dwars door deze berg lopen dan word je tamelijk vlug boos en geloof je niet in jezelf.

De mercuriusberg (onder de pink)
De mercuriusberg ligt onder je pink.Als de mercuriusberg gewoon rond is dan ben je iemand die graag vanalles maakt en dan ben je heel fier.

Als de berg er niet is dan geloof je niet in je eigen mogelijkheden,in wat je allemaal kan en heb je het vaak moeilijk met jezelf.

Als je horizontale lijnen hebt dan word je tamelijk vlug boos en je hebt niet veel kontakt met andere mensen.Je bent dan ook iemand die heel snel op alles reageert.

De marsberg (onder de pink in het midden van de hand)
De marsberg ligt onder de mercuriusberg.Als de marsberg gewoon rond is dan heb je een sterke wil en dan heb je veel energie.

Als de berg er niet is dan ben je niet gelukkig of niet boos maar altijd tussen de twee en kan je geen besluit nemen.

Als je daar horizontale lijnen hebt dan doe je de dingen zonder erbij na te denken.

De maanberg (rechts boven de pols)
De maanberg ligt onder de marsberg.Als de maanberg gewoon rond is dan heb je veel fantasie en als je een beslissing moet nemen neem je meestal de juiste beslissing.

Als de maanberg er niet is dan ben je vaak saai en dan heb je geen fantasie. Als de maanberg horizontale lijnen heeft dan heb je veel fantasie en je bent iemand die graag reist maar je bent ook iemand die vaak van gedacht verandert.

Als je daar verticale lijnen hebt dan ben je romantisch,gevoelig en zenuwachtig. De maanberg (II onder de duim).
De marsvalei ligt in het midden van je hand.

Als de marsvalei diep is dan spaar je graag maar daarna geef je het onmiddellijk weg.Je bent dan iemand die niet snel contact legt met andere mensen en je past je gemakkelijk aan nieuwe dingen aan.

Als je in de marsvalei horizontale of verticale lijnen hebt,dan ben je zenuwachtig en gevoelig.