Verloren

Ik zit op het balkon ‘verloren’
Ik kijk wat angstig ‘verloren’
Ik zie alle mensen op straat’verloren
Ik voel me machteloos’verloren’
Ik voel me eenzaam’verloren’
Ik heb geen doelen voor leven’verloren’
Ik heb rare gedachtes over leven’verloren’
Mijn fammilie heeft me verlaten’verloren’
Mijn vrienden hebben me verlaten’verloren’
Niemand luistert naar mij’verloren’
Ik ben……
Ik ben……verloren