Belangrijke Wiccans

Gerald Brosseau Gardner
Gerald Brosseau Gardner werd geboren op 13 juni 1884 in Blundellands, vlakbij Liverpool. Hij heeft in zijn leven veel gedaan, vooral voor wicca. In 1908 was hij werkzaam als rubberplanter, eerst in Bonero en daarna ook in Maleisi?. Na 1923 werd hij rijksinspecteur in Maleisi?. En in 1936 ging hij met pensioen op 52 jarige leeftijd. Hij keerde terug naar Engeland.

In 1936 publiceerde hij nog wel het gezaghebbende “krissen en andere Maleise wapens” dat gebasseerd was op zijn veldonderzoek naar zuitoost-aziatische wapens en magische praktijken.

Nadat hij was terug gekeerd in Engeland werd hij nudist, dit is waarschijnlijk op doktersadvies geweest. In 1946 ontmoette hij Edward Alexander (Aleister) Crowley en de Ordo Templi Orientis. Naar eigen zeggen ontmoette hij via de rozenkruisorde ook Rosicrucian Order Crotona Fellowship, een familie traditionele heksen waarbij hij eveneens naar eigen zeggenschap in 1939 door de lokale beroendheid Dorrothy Clutterbuck geinitieerd werds in de hekserij.

In 1954 schreef hij een boek over wicca, genaamd Witchcraft today. Deze bracht mensen een andere kijk op hekserij, zij raakten geinteresseerd en zo kreeg Gerald B Gardner vele volgelingen in zijn Geraldijnse stroming in wicca.

Het is waarschijnlijk dat hij deze vorm van hekserij die hij wica of wicca noemde zelf bedacht, zeer waarschijnlijk met de hulp van Dorren Valiente,Dafo, zijn partner in magie, en mogelijk nog anderen. In 1964 overleed hij aan een hartaanval terwijl hij per schip naar Engeland terug keerde van zijn reis naar Libanon, op de kust voor Tunis werd hij begraven. Gerald b. Gardner word in het hedendaags wicca als grondlegger van wicca beschouwd door vele wiccans.


 

Edward Alexander (aleister) Crowley
Edward Alexander (Aleister) Crowley is geboren op 12 oktober 1875 in Warwickshire. Hij was schrijver, bergbeklimmer, dichter, yogabeoefener maar ook Brits occulist. Ook was hij lid van invloedrijke occulte organisaties waaronder de Golden Dawn en Ordo Templi Orientis(O.T.O). Zijn bekendheid is voornamelijk wegens zijn occulte geschriften zoals The book of law en The Wickedest man in the world.

Tijdens zijn jeugd groeide hij op in een streng gezin dat geloofde in “Plymouth Brethren” Hij mocht niet met anderen spelen, ondanks dat zij hetzelfde geloof hadden. Zijn vader, een fantatieke predikant die Groot britannie rondreisde deelde pamfletten uit tijdens zijn reis. Alleister kreeg elke dag dagelijks bijbelstudie, en prive onderwijs. Op 12 jarige leeftijd overleed zijn vader aan tongkanker.

Aleister was erg gehecht aan zijn vader en maakte zich los van zijn godsdienstige opvoeding, de inspanningen die zijn moeder deed voor haar zoon om het christelijke geloof te behouden, was tevergeefs.

In 1895 belandde Crowley op de universiteit van Cambridge, het Trinity college. Nadat hij onderwijs op publieke scholen had gevolgd zoals eastborne college, tonbridge school en malvern college. Hij wou moraalwetenschappen studeren(filosofie) maar nadat hij de docent ontmoette veranderde zijn mening en begon hij litratuur te studeren. 3 voorspoed en geluk, vooral omdat hij zijn vaders fortuin erfde.

Sinds 1840 is de officiele spelling van magie magic, crowley greep terug op de oudere spelling van bijv. magier john dee die rond 1820 bestond. Deze was “magick” met CK dus. Zo wilde hij zijn magie onderschijden van andere occulte groepen.

 


 

Doreen Valiente
Doreen Valiente werd geboren op 4 januari 1922, in Londen. Ze was een bekende Engelse wicca. Dit mede dankzij de boeken die zij erover schreef wordt ze gezien als de moeder van moderne hekserij. Ze werd geboren als Doreen Dominy, Valiente was haar 2e man.

Doreen Valiente was erg jong toen ze geinteresseerd raakte in magie en beweerde zelfs over magische krachten te hebben beschikt. In 1953 kwam zij in contact met Gerald B Gardner, ze liet zich door hem inwijden en werd hogepriester van zijn coven. Gardner en Valiente werkten samen aan wicca, een nieuwe moderne vorm van hekserij.

Verder kwam ze er al snel achter dat Gardners boek der schaduwen veel materiaal bevatte dat min of meer een kopie was van diverse werken van Aleister Crowley en Dion Fortune. Met Gardners toestemming verving ze deze teksten dan ook door eigen materiaal, waaronder het gedicht “charge of the goddes”. Gardner besloot haar werk te publiceren en daarop stapte ze uit de coven en startte en eigen coven met Net Grove, ze bleef wel betrokken bij wicca.

Daarna bracht ze nog een aantal belangrijke werken uit zoals ABC of witchcraft past and present in 1973, Natural magic in 1975 en witchcraft for tomorrow in 1978, ook bracht ze in 1989 een autobiografie uit over haar leven. The rebirth of witchcraft genaamd. Ze promootte toen ook naast moderne hekserij het neopaganisme waarbij ze probeerde uit te dragen dat deze weinig met satanisme te maken had wat soms zo werd voorgesteld.

Helaas overleed Doreen Valiente in 1999 aan kanker.

 


 

Alex Sanders
Alex Sanders is geboren in 1926. Hij noemde zichzelf de koning der heksen. Hij was de stichter van het wiccavariant die bekend werd onder de naam “Alexandrijnse(Alexandrian) wicca. In zijn opvatting moest hekserij een goedaardige religie zijn en daarom vermengde hij de Gardneriaanse wicca met elementen uit de joodse-christelijke traditie. In 1963 had hij vele ingewijden verzameld in meer dan 100 covens. Sanders bracht zichzelf en de modernde hekserij in de publieke belangstelling, zo publiceerde hij een biografie met de titel “king of witches” in 1969. Ook presenteerde hij een documantaire film genaamd “legend of the witches”. Het was gebasseerd op de mythe rond Sanders als genezer en koning der heksen.Wiccan’s van de Gardiaanse stroming konden hem niet waarderen om zijn eeuwige zucht naar media-aandacht, onder andere Patricia Crowther en Ray Bone namen het hem niet in dank af en distancieerden zich van hem.

Het wicca van Sanders was gebasseerd op die van Gardner, maar hij verwerkte er ook invloeden in uit de “hoge magie” van Eliphas l?vi. Sommige moderne heksen benamen zijn vorm van hekserij als gevolg daarvan het predicaat “high church” en die van Gardner als “low church”. De britse historicus Ronald Hutton wees erop dat de wicca stroming van Sanders anderen onderscheid van de vervaging van de grenzen tussen paganisme en het christelijke geloof is. Sanders en zijn volgelingen zagen zichzelf als soldaten in een constante strijd tussen goede en kwade magie.


 

Raymond Buckland
Raymond Buckland is geboren in 1934, een Engelsman die in 1962 verhuisde naar Amerika en daar een “saksische” tak van wicca stichtte, de “saex-wicca”. Door deze stap heeft de Garderiaanse wicca nu de meeste aanhangers in de verenigde staten. In dit “saex-wicca” worden de vier belangrijkste Germaanse godheden vereerd. Wodan, Thor, Tiw en Freya. Deze vorm van wicca is meer open dan die van Gardner, ook eist deze vorm geen geheimhoudingsplicht van zijn leden.

Bucklands systeem laat zelfs “zelfinwijding” toe. De “zelfingewijde” kan daarna een eigen coven beginnen, een ander groot verschil is dat bij deze “saex-wicca” dat de rol van man zowel vrouw even groot is, daardoor kunnen rituelen zonder de aanwezigheid van hogepriesteres toch doorgaan. Dit was bij Gardner niet mogelijk omdat alleen de hogepriesteres als kanaal en represante van de Godin kon optreden. Vanaf de jaren 70 startte Buckland vele covens en richtte en correspondentie school op. Deze heette Saex-Wicca-Seminary en was gevestigd in Virginia. Daarnaast schreef hij een hoop boeken over wicca, hekserij en neopaganisme. De volgelingen van deze wicca groep worden nu Wicca-tru genoemd