Godin en God

De gehoornde god
De gehoornde god van wicca is een van de twee belangrijkste goden in wicca. Hij is bekend onder verschillende namen zoals bijvoorbeeld Pan, en vertegewoordigd het mannelijke deel van deze duotheistische religie, het andere deel word vertegiwoordigd door de vrouwlijke drievoudige Godin. In wicca word deze gehoornde God geassocieerd met de natuur, wildernis, seksualiteit, jacht en de levenscyclus.

De gehoornde God krijgt verschillende namen door de verschillende groepen en wicca tradities.

Zo heb je bijvoorbeeld de gardneriaanse traditie. Doreen Valiente, een voormalig hogepriesteres van de Gardneriaanse traditie beweerde dat in Gerald Gardners Bricket Wood coven naar de god werd verwezen met de naam “Cernnunnos” of “Kernunno (wat Gallo-Keltisch is voor “De gehoornde”) maar ook wel als Janicot.

In de Alexandrijnse traditie werd door de hogepriester Stewart Farrar, een hogepriester van de traditie van Alex Sanders verwees naar de gehoornde god als Karnayna, waarvan hij geloofde dat het de verbastering was van het woord “Cernunnos”. De hustoricus Ronald Hutton suggereerde dat het eerder afgeleid was van het Arabische “Dhu’l Karnain” wat “de gehoornde” betekent.

Maar ook in de traditie die Robert Cochrane volgt (Cochrane’s craftg genaamd) word de gehoornde god ook aangeduid met de bijbelse naam “Tubal-kain” die volgens de bijbel de eerste smid was.

En in de neopaganistische Stregheria, opgericht door Raven Grimassi en gebasseeerd op het werk van Charles Godfrey Leland. Heeft de gehoornde god verschillende namen. Waaronder Dianus, Faunus, Cern en Actaeon

De Drievoudige MoederGodin
De Grote Moedergodin of Drievuldige Godin is een godin die vereerd wordt/werd door onder andere de Wicca en andere neoheidense groepen.

Men beeldt haar af in drie fasen: de Jonge Maagd, de Moeder en de Oude Vrouw, die ieder zowel een fase in het leven van een vrouw als een fase van de maan symboliseren. Zij representeert het vrouwelijk deel van een duothe?stisch systeem met de mannelijke ‘Gehoornde God’ als tegenhanger. Volgens de historicus Ronald Hutton zou het concept van de Drievuldige Godin door de dichter Robert Graves bedacht zijn.

De Drievoudige Godin ook wel de Grote Moeder Gpdin genoemd is de godin die afgebeeld word in 3 fasen. De jonge maagd, De moeder en de oude vrouw. In iedere fase zowel in het leven van een vrouw als een fase van de maan symbvoliseerd. Zij representeerd het vrouwlijk deel van een duothe?stisch systeem met de Gehoornde God, als tegenhanger. Volgens de hustoricus Ronald Hutton zou dit concept van de Godin bedacht zijn door Robert Graves, een dichter