Wicca

Dit is wicca in het kort
Hekserij bestaat al best heel erg lang, van de 15e tot de 18e eeuw hadden we o.a. de heksen vervolging. In 1952 werd dat afgeschaft, hekserij was namelijk verboden omdat men dacht dat heksen zich bezig hielden met satanische dingen. Ook hebben we genoeg spotprenten uit de tijd

Zo hebben we hier rechts bijvoorbeeld een spotprent uit 1865 waarin duidelijk te zien is dat men heel erg anders dacht over heksen dan hoe zij zijn.

Als je over hekserij wilt spreken, spreek je vooral over de belangrijkste tak in hekserij genaamd wicca. Dit ontstond eigenlijk pas in 1848 tijdens de gesprekken tussen Edward Alexander (Aleister) Crowley en Gerald Brosseau Gardner. Zij waren bekend in die tijd. Sterker nog, in 1954 deed Gardner iets wat de wereld van wicca veranderde, hij schreef een boek genaamd ?Witchcraft today?.

Vooroordelen in de geschiedenis
Vroeger verbood men hekserij omdat men dacht dat zij slecht waren, ondanks dat gingen zij toch hun gang maar dan in het ?geheim?. Want wie gepakt werd op het verzamelen van kruiden.. Werd opgepakt en veroordeelt tot ?ketter?, een scheldwoord die mensen voor heksen bedachten. Soms deden ze nog bepaalde tests, heksen zouden zogezegd drijven geloofden zij. Daarom gooiden ze een heks bijvoorbeeld in het water met een gewicht. Als deze zou drijven zou het een heks zijn, zo niet.. Dan was het geen heks. Helaas overleefden de mensen die dit overkwam niet.

Meestal besloot men direct om heksen op de brandstapel te gooien. Zij geloofden namelijk dat de duivel in hen dan niet zou kunnen ontsnappen en zou verbranden. Als je dit nu leest denk je vast hoe komen ze erbij? Maar dat was echt de logica in die tijd.

Het heeft ook heel lang geduurd voor dat deze werd gewijzigd, pas in 1952 schafte men de wet die hekserij verbood af. Toen waren heksen vrij om te doen wat zij wilden.