Opdracht van de godin en god

Opdracht van de Godin

Luister naar de woorden van de Grote Moeder,
Die van oudsher door de mensen ook wel werd genoemd:
Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen,
Dana, Arianrhod, Isis, Bride, en met vele andere namen.

Wanneer je iets nodig hebt, dan zul je,
een keer in de maand, en het liefst wanneer de maan vol is,
Bijeenkomen op een geheime plaats.
Om Mij te eren, Koningin van alle heksen.

Daar zal je samenkomen,
Jullie die alle toverij willen leren,
Maar haar diepste geheim nog niet kent,
Aan jullie zal Ik de dingen leren die nog onbekend zijn.

En je zult bevrijd zijn van slavernij,
En als teken dat je werkelijk vrij bent,
Zul je niets dragen dat het gevoel om vrij te zijn blokkeert,

Of je zult in lucht gekleed zijn tijdens je rituelen.
En je zult dansen, zingen, en feesten
Muziek maken en liefhebben,
Ter ere van Mij.

Want van mij komt de verrukking van de geest,
En de vreugde op aarde,
Want mijn wet is liefde voor alle wezens.

Houd je hoogste ideaal zuiver, streef daar altijd naar.
Laat niets je tegenhouden of afleiden.
Want bij Mij is de geheime deur die zich opent naar het land van de jeugd.

Van Mij is ook de kelk met levenswijn,
Die de heilige graal van de onsterfelijkheid is.

Ik ben de Almachtige Godin,
Die de gave van blijdschap schenkt aan de harten van de mensen.

Op aarde geef ik kennis van spirituele zaken,
En na de dood geef ik vrede, vrijheid en wedergeboorte.

Ook eis ik geen offergave,
Want ik ben de Moeder van alles wat leeft,
En mijn liefde is verspreid over de aarde.

Luister naar de woorden van de Godin van de sterren,
In het stof van haar voeten zijn de hemelse legioenen gelegerd.

En haar lichaam omarmt het universum.
Ik ben de schoonheid van de groene aarde,
De witte maan aan de hemel,
De mysteri?n van de wateren.
En het verlangen in de harten van de mensen.

Sta op en kom tot mij,
Want ik ben de ziel van de natuur, die het universum met liefde vervult.
Uit Mij komen alle dingen voort,
En naar Mij moeten zij wederkeren.

Ontplooi de God in jezelf voor mij,
Bemind door Goden en mensen,
En wees verrukt door de oneindigheid.

Laat mijn verering zijn in de harten die zich verheugen,
Want zie, alle daden van liefde en blijdschap zijn mijn creaties.

En daarom, laat er schoonheid en kracht zijn,
Macht en medelijden,
Eer en nederigheid,
Vrolijkheid, en eerbied in jezelf.

En jij, die zo hard naar mij op zoek bent,
Weet dat je zoeken en verlangen tot niets zal leiden,
Als je het geheim niet kent.
Als jij dat wat je zoekt niet vindt in jezelf,
Zul je het buiten jezelf ook niet vinden.

Maar weet,
Dat ik bij je was aan het begin,
En ik ben dat wat bereikt wordt aan het einde van alle verlangens

 

 

Opdracht van de God

Luister naar de woorden van de Grote Vader,
Die van oudsher wordt aangeroepen met vele namen:
Osiris, Adonis, Zeus, Thor, Pan, Cernunnos,
Herne, Lugh, en vele andere namen.

Mijn wet is harmonie met alle dingen.
En van mij is het geheim dat de levenspoort ontsluit.
En van mij is ook het zout der aarde,
De eeuwige cirkel der wedergeboorte.

Ik ben de gever van de levenswijsheid,
En na de dood geef ik de belofte van wedergeboorte en vernieuwing.
Ik ben de Grootmoedige,
De Vader van alle dingen,
En mijn bescherming rust op Aarde.
Hoor nu de woorden van de dansende God,
De muziek van zijn emotie, de wind,
Wiens stem benaamd wordt als de seizoenen,
Ik, die de Meester van je Jacht ben,
De kracht van het Licht,
De heldere Zon,
En de kracht van het Vuur,
Roep u allen om tot mij te komen.
Want ik ben de kracht van de aarde en alles wat erop leeft,
Door mij zal alles sterven,
En door mij zal alles wedergeboren worden.
Laat iedere ziel en lichaam mij eren,
Want zie, alle wilskracht is mijn creatie.

Laat er daarom,
Verlangen en verlegenheid zijn,
Kwaadheid en vrede,
Schaamte en innerlijk verlangen.

Vind deze mysterieuze balans in jezelf en in mij,
Want alle begin heeft een einde,
En alle einde kent een nieuw begin…