Soorten hekserij

Erfelijke hekserij

Deze traditie binnen de moderne hekserij bestrijdt elke andere visie al zou het moderne paganisme een 20e eeuwse “uitvinding” z ijn. Zij stellen dat hun vorm van spiritualiteit veel ouder is, dat de kennis en de vaardigheden erfelijk zijn en dat de tradities en vermogens van generatie op generatie werden doorgegeven.

De overtuigingen in deze traditie zitten op 1 lijn met Charles Godfrey Leland die overtuigd was van het bestaan van een oude geheime religie van heksen die de godin Diana en de god Lucifer eerden. Het is vooral het eerder genoemde werk van Margeret Murray dat grote invloed uitoefent op deze heksen.

Een bekende promotor van erfelijke hekserij was Robert Cochrane die in 1931 was geboren en in 1966 overleed. Die beweerde zelf een hereditary witch te zijn, Robert Hutton concludeerde dat Cochrane een “wicca-kader” had gebruikt voor de uit voering van zijn eigen ideeen en praktijken. De coven van Robert Cochrane heet “Regency” en werd door 1 van zijn volgelingen opgericht tijdens Halloween in 1966. Heksen die zich beroepen op overerfbare krachten werken bij voorkeur in de natuur zoals op een plek waar ze naakt rituelen uitvoeren. Hierbij word geen gebruik gemaakt van een boek der schaduwen zoals bij het Gardneriaanse wicca. Doreen Valiente merkte op dat rituelen in de traditie van Cochrane spontaner, creatiever, sjamanistischer en aardser waren dan die van Gardner.

Ook Raven Grimassi, schrijver over hekserij, claimt een erfheks te zijn, en dit uit traditie van de Italiaanse Stregheria. De cultus van Diana en de gehoornde god lucifer neemt een prominente plaats in, Grimassi basseerd zijn boeken vooral op de heksencultus-hypothese van Margaret Murray.

 

 

Feministische hekserij

Vanaf begin de jaren 70 werden feministische heksen actief, hoofdzakelijk in de Verenigde Staten. Zij inspireerden hun werk op de Franse hustoricus Jules Michelet, op Joslyn Gage en Margaret Murray, die alleen het idee van een ondergrondse cultus van heksen hadden verdedigd.

De feministische heksen gaan ervanuit dat vrouwlijke spiritualiteit al eeuwen onderdrukt werd door mannen en dat de heksenvervolgingen miljoenen onschuldige vrouwen levens heeft gekost. Vrouwen die zij beschouwen als revolutionaire strijders tegen het patriarchaat dat een einde wilde maken aan de alatste sporen van de matriarchale tijden.

Voor deze overtuiging steunen zij op het werk van Marija Gimbutas, een archeologe die de breuk tussen matriachale naar patriachale samenlevingen legt in de periode 4300-2900 voor christus. Toen een vredelievende voorschristelijke Europeze cultuur overstroomd werd door patriachale invasies.

Als gevolg daarvan moest de vredelievende cultus van de moedergodin ondergronds gaan om te overleden met traditionale wicca heeft de feministische hekserij over het algemeen dezelfde visie op de wereld, waarbij de Godin zorgt voor verbinding tussen mens en natuur.

 

 

Eclectische hekserij

Eclectische wicca’s volgen geen enkele traditie naar de letter maar eerder een syncretisch spiritueel pad waarbij zij putten uit een veelheid van overtuigingen, religies en filosofie?n. Een aanhanger kan zo ook zijn eigen idee?n en rituele praktijken vrijelijk inbrengen. Eclectische wicca is de populairste variant van wicca in de Verenigde Staten geworden.

Met wicca als voorbeeld onstond de Elctrische hekserij, dit werd gedaan om wicca te ontdoen van mysterie (geen priesterschap, geen inwijdingen meer) maar verder is het wicca theologie toch zeker redelijk behouden (zover dit werd meegedeeld aan de buitenwereld). Elctische hekserij als alternatieve vorm van nieuwe hekserij wijkt wel af van wat er onder de traditionele Gardneriaanse “wicca” werd verstaan.

Eclectische heksen volgen geen enkele traditie naar de letter of eerder naar een syncretisch spiritueel pad waarbij zij putten uit een veelheid van overtuigingen, religies en filosofie?n. Een aanhanger kan ook zijn eigen ideeen en rituele praktijken vrijhoudelijk inbrengen, Eclectische wicca is de populairste variant van wicca in de Verenigde Staten geworden.

Tegenwoordig hebben de andere religies zoveel invloed op de eclectische hekserij dat deze niet meer tot Heidendom behoort, maar tot New age.